Vaktinstruktion

 

I alla medlemmars och säsongsmedlemmars uppgifter ingår att sköta nattvakten i hamnen. Nattvakten är grundläggande för säkerheten i vår hamn. Dessutom ger det tillfällen att lära känna andra medlemmar.
Vaktpassen fördelas av hamnkapten. Varje medlem får ett till två vaktpass per år. Om de datum som du har tilldelats inte passar, finns det ett enkelt bytessystem i vaktpärmen, som finns i klubbstugan. Det är helt upp till medlemmarna att se till att byterna fungerar. Utebliven nattvakt medför ett extra vaktpass.

Övergripande

Båda vakterna skall vara på plats hela tiden. Om ens vaktkompis inte dykt upp innan ett visst klockslag ring och försök få tag på den. Om vaktkompisen ändå inte har kommit notera detta i vaktpärmen och efter alla andra uppgifter är gjorda kan passet därefter avbrytas.

Logga in på ditt vaktpass

Utanför entrédörren på vänster sida sitter en läsare som du lägger din TAGG emot när du börjar ditt vaktpass. När vaktpasset är slut på morgonen gör du på samma sätt innan du lämnar hamnen.

Uppgifter under nattvakten

I klubbstugan finns en pärm med all information du behöver samt vaktinstruktioner. När du är på plats, läs igenom hela vaktinstruktion och signera din närvaro i ”Vaktlista kvittens” under flik 4.

Viktigt!

Hela hamnområdet ska övervakas genom rondering. Mellan ronderingarna finns kameror till vakternas hjälp. Även tornet kan nyttjas för att få en överblick av hamnen.

Städningen är obligatorisk och skall genomföras enligt rutinen i pärmen, även om ni inte tycker att det behövs. En ren och snygg hamn är vårt signum. 

Genom att gå nattvakt hjälps vi åt att minska skadegörelse och hålla tjuvarna borta.