Utbildningar

God sjömanskunskap går naturligt hand i hand med ägande av båt och medlemskap i Sandö Hamn, som ideell förening vi anser vi det viktigt att erbjuda våra medlemmar egen arrangerade utbildningar. Vi har därför ett avtal med Sjösportskolan gällande genomförande av ett flertal olika utbildningar. Inför varje säsong utvärderar vi även vilka utbildningar vi skall arrangera och vi tar tacksamt emot förslag och idéer om vilka utbildningar medlemmar önskar framåt.

Läs om våra kurser nedan eller ladda ner vår pdf-fil: Utbildningar 2024 - Sandö Hamn


Trygg Ombord

Bli mer trygg ombord, för större trygghet ger mer njutning på havet. På land är det bra att vara duktig i säkerhet, men på sjön måste vi vara ännu duktigare. Kursen för dig som bryr dig om säkerhet och vill ha lite mer koll. Kursen är öppen för alla i familjen och hålls i samarbete med Sjösportskolan. Priset på kurserna är lägre när de hålls i Sandö hamn.

Kurstillfälle: 14 januari 2024
Plats: Klubbstugan i Sandö Hamn
Pris: 800 kronor
Anmälan: Maila utbildning@sandohamn.com och uppge namn, kontaktuppgifter och medlemsnr.

Mer info om kursen:
På land är det bra att vara duktig i säkerhet, men på sjön måste vi vara ännu bättre och mer förberedda på vad som eventuellt kan hända. Detta är kursen för dig som bryr dig om säkerhet och vill ha lite mer koll. På denna kurs tar vi upp vad kan man göra för att förbereda och förebygga olyckor men framför allt: Vad gör du om något händer så det inte går riktigt illa? Lär dig hantera de vanligaste olyckstillbuden till havs. En olycka händer så lätt även om man är försiktig och på havet är du extra utsatt då det kan ta längre tid innan du får hjälp. Vi går igenom de vanligaste tillbuden som t.ex grundstötning, vatteninträngning, brand, man- över- bord och de vanligaste och farligaste sjukdomsfallen.

Du får också diverse förslag på olika lösningar samt vilken utrustning som faktiskt gör nytta vid varje incident. I denna kurs går vi igenom vad du kan/bör göra ifall något oförutsett inträffar. Vi övar med sjukvårdsmaterial och tittar på viss säkerhetsutrustning.

Efter avslutad kurs har du kunskaper om

  • Vad göra vid manöverbord och grundstötning
  • Vad göra vid vatteninträngning
  • Vad man kan göra vid brand (och hur förebygga det)
  • Vilka läkemedel du bör ha ombord och hur man använder dem
  • Vilka säkerhetsutrustningar som faktiskt gör nytta
  • Vad göra vid allergichock, stroke, brutet ben, massiv blödning, manet, fjärsing, bistick, myggbett m.m
  • Hur du kan förhindra och upptäcka gasläckor

Läs mer på: https://www.sjosportskolan.se/fritid/


Förarintyg

Förarintyget låter dig ta rodret ombord! Kursen ger dig grundläggande kunskap i navigation, sjövett och säkerhet. Kursen är öppen för alla i familjen och hålls i samarbete med Sjösportskolan. Priset på kurserna är lägre när de hålls i Sandö hamn.

Kurstillfälle: 27-28 januari 2024 i klubbstugan i Sandö Hamn
27 januari, 09:00 – 16:00
28 januari, 09:00 – 18:00 (Skrivning/Prov kl.16:00-18:00)

Pris:
1600 kronor för teorikursen (vid 8 anmälda).
750 kronor för kursmaterial ”förarpaket” (Kursbok, övningsbok, övningssjökort, transportör, passare och linjal). Kan hämtas i hamnkontoret innan kursstart.
625 kronor NFB förhörsavgift som betalas direkt till förhörförrättaren.
150 kronor för NFB Intygskort (eller 75:- för digitalt kort i deras app vilket är en engångs kostnad)

Anmälan: Maila utbildning@sandohamn.com och uppge namn, kontaktuppgifter och medlemsnr.

Mer info om kursen:
I effektivt och högt tempo går vi igenom navigation, väjningsregler och säkerhet på sjön. Under båtpraktiken får du möjlighet att pröva dina nya kunskaper i verkliga situationer och mycket av det du lärt dig kommer att falla på plats.  Ett Förarintyg visar att du har grundläggande teoretiska kunskaper och förmåga att framföra en fritidsbåt inomskärs och i kustnära vatten. Kursen avslutas med en skrivning för NFB:s Förarintyg.

Det är en intensivkurs så man behöver förbereda sig innan kursen. Som ett komplement till förarintyg erbjuds även Båtpraktik där får du möjlighet att pröva dina nya kunskaper i verkliga situationer och mycket av det du lärt dig kommer att falla på plats. Båtpraktik är inte ett krav för att ta Förarintyg.

Läs mer på: https://www.sjosportskolan.se/fritid/


Kustsepparintyg

Kustskepparintyget är inte bara ett bevis på att du är en mycket god fritidsseglare eller båtförare, utan också ett krav för dig med större fritidsbåt (längre än 12 meter och bredare än 4 meter) och för att kunna hyra båt utomlands. Detta är en fortsättningskurs efter Förarintyget.

Kurstillfälle: 24-25 februari 2024 i klubbstugan i Sandö Hamn
24 februari, 09:00 – 16:00
25 februari, 09:00 – 18:00 (Skrivning/Prov kl.16:00-18:00)

Pris:
1700 kronor för teorikursen (vid 8 anmälda).
950 kronor för kursmaterial komplett (Kurs- och övningsbok, sjökort, kort 1, transportör, passare och linjal). Kan hämtas i hamnkontoret innan kursstart
200 kronor för kompletterande kursmaterial om du redan har ”Förarpaket” (Övningssjökort 93/61, Kort 1)
625 kronor NFB förhörsavgift som betalas direkt till förhörförrättaren.
150 kronor för NFB Intygskort (eller 75:- för digitalt kort i deras app vilket är en engångs kostnad)
995 kronor för båtpraktik, vilket är ett krav för att ta Kustskepparen.

Anmälan: Maila utbildning@sandohamn.com och uppge namn, kontaktuppgifter och medlemsnr.

Mer info om kursen:
Under en helg med högt tempo kommer du bl.a. få lära dig att navigera med hjälp av sjökort både inom och utomskärs och med hänsyn till missvisning, deviation. Navigera efter fyrar, att göra man-överbord-manöver, använda GPS, plotter och radar samt att utföra positions- och deviationsbestämning och mycket mer. Båtpraktik samt förarintyget krävs för att få skriva kustskepparförhöret. Det är en intensivkurs så man behöver förbereda sig innan kursen.

Läs mer på: https://www.sjosportskolan.se/fritid/


SRC & VHF-Certifikat

VHF-radio är en bra försäkring till havs och ett kul redskap i vardagen. Detta är en kurs för dig som gärna seglar ut på farvatten utanför mobiltäckningen.

Kurstillfälle: 13 januari 2024, 09:00 – 17:00 (Skrivning/Prov kl.16:00-17:00)

Plats: Klubbstugan i Sandö Hamn

Pris:
800 kronor för kursen (vid 8 anmälda).

220 kronor för kursbok (VHF till Sjöss). Kan hämtas i hamnkontoret innan kursstart.
625 kronor NFB förhörsavgift som betalas direkt till förhörförrättaren.
150 kronor för NFB Intygskort (eller 75:- för digitalt kort i deras app vilket är en engångs kostnad)

Anmälan: Maila utbildning@sandohamn.com och uppge namn, kontaktuppgifter och medlemsnr.

Mer info om kursen:
För att få använda din VHF-radio krävs att du har det internationella SRC/VHF-certifikatet. Kursen innehåller praktiska övningar med nöd-, il- och varningsanrop samt bokstavering. Vi går igenom trafikteknik, GMDSS/DSC och hur sjöräddning är organiserad i Sverige och utomlands. Alla får testa att göra riktiga anrop. Kursen följer NFB:s kursplan och avslutas med uppskrivning för certifikatet.

Läs mer på: https://www.sjosportskolan.se/fritid/


Hjärt och Lungräddning

Du får grundläggande kunskaper i hur du ska göra vid ett eventuellt nödfall dären person har fått hjärtstopp eller liknande.

Kursen ger dig kunskap i:
-Hjärtlungräddning
-Luftvägsstopp
-Information om hjärtstartare
-Med mera…

Kursen leds av Kjell Bergén i Sandö Hamn

När: Håll utkik på er email då nya datum kommer där.


Sjösäkerhetsutbildning

Genom Sandö Hamns medlemskap i VBF (Västkustens Båtförbund) har samtliga medlemmar möjligheten att delta i en sjösäkerhetsutbildning arrangerad av Sjösäkerhetsskolan Öckerö och kursinnehållet varier år från år.

Nedan står några exempel på tidigare kurers innehåll:
-Akutsjukvård
-Säkerhetsutrustning ombord
-Person i vatten
-Gasol ombord
-HLR
-Brandbekämpning
-Nödbloss/raketer
-Nödkommunikation


Kursen innehåller mycket nyttig information och är väldigt uppskattad av alla som har deltagit, kunskap är aldrig tungt att bära på!

När: Håll utkik på er email då nya datum kommer där.


Seglarskola

Föreningen SandöHamn har ett antal egna optimister. Dessa används i kursverksamheten och finns även för utlån. Föreningen har även två stycken 2 Kronor som även äldre ungdomar och vuxna i alla åldrar kan segla.

Vill du engagera dig i seglarskolan eller bara få mer information kontakta gärna ansvarig ledare Kjell Johansson.

När: Utbildningar 2024 - Sandö Hamn

Anmälan: Anmälningsformulär