Kappsegling i Sandö Hamn

Vi arrangerar gemensamma seglingar vars primära syfte är det sociala utbytet och de diskussioner som skapas i och runt omkring våra seglingar. Vi seglar tillsammans och lär oss hantera våra båtar i situationer nära intill andra båtar under kontrollerade former. Att samtidigt segla sin båt på det mest effektiva sättet och ”trimma” sina segel optimalt under de för stunden rådande förhållanden är inte bara roligt och inspirerande utan kan också vara en säkerhetsfråga när man är ute och seglar i olika vädersituationer.

Följ oss på Facebook för mer information om planerade seglingar: Kappsegling & Regatta Sandöhamn | Vallda | Facebook

Sandöregattan

Vårt mål är att arrangera ett antal seglingar varje säsong där årets stora händelse är Sandöregattan vilken är en del av Sandö hamns årliga Hamnfest.

Bansträckning
Banan anpassas efter rådande väder för att ta 1.5-2 timmar.

Start
Tävlingen har gemensam start men vi ger de båtar som önskar möjligheten att starta på egen given starttid för att undvika ”trängsel” runt starten.

Målgång
Mållinje ligger mellan nya piren och Klöven alternativt vid utlagda bojar.

Hamnfest
Efter seglingen har vi prisutdelning och gemensam grillning i hamnen på kvällen.

Friskrivning från ansvar
Deltagande båt skall vara ansvarsförsäkrad och seglingarna sker på egen risk. Sandö Hamn ansvarar inte för materiella skador eller personskador som någon råkar ut för före, under eller efter tävlingarna.

Resultat

Sandöregattan 2023

  • 1:a Magnus Byström La Ganadora Arcona 370
  • 2:a Bobbie Loohse Sonia Sweden Yacht 42
  • 3:a Mats Hansson Guappa Diva 38

 

För mer information eller tips på hur vi kan utveckla vår seglingssektion i Sandöhamn kontakta ansvarig för Sandöhamns seglingsektion.

Lars Wallerstedt

Kontaktperson för:

Ansvarig för Sandöhamns seglingsektion

0703-79 47 15