Miljöarbete

Föreningen Sandö hamn har sen starten varit mycket miljömedvetna. Vi var den första hamnen som anlade en spolplatta. Vi var också en av de första hamnarna som tilldelades Blå flagg på västkusten. Blå Flagg är en utmärkelse och ett verktyg för hållbar utveckling anpassad för badplatser och båthamnar samt enskilda båtägare .

Hamnen lägger årligen ca 100.000 kr på miljöfrämjande åtgärder. Nu kan du som enskild båtägare ta ditt miljöansvar genom att ansöka om individuell blå flagg. Hos organisationen Håll Sverige Rent (HSR) kan du läsa mer. Se länk nedan.

I händelse av utsläpp av petroleum produkter i hamnområdet:

  1. Kontakta Hamnkapten.
  2. Kontakta Miljöansvarig.
  3. Kontakta någon annan i styrelsen.

Hamnen har utrustning för att hantera olycka av detta slaget.

Miljöpolicy som alla medlemmar och gästande båtar bör ta del av.

Länkar
Ansök om individuell blåflagg på Håll Sverige Rent (HSR)
Nordiska ministerrådets broschyr Båtliv ett rent nöje.

Kjell Johansson

Hamnens Miljöombud

0707-608633