Uppdatera medlemsuppgifter här.

Bryggvärdar

Vi är bryggvärdar i Sandö Hamn, i rollen som bryggvärd skall vi vara sammankallande för alla på bryggan, vi är en länk mellan medlemmarna och hamnkapten, det ingår i vår uppgift att ha bra kontakt med personer på bryggan.  Vi skall säkerställa att det är god ordning vid våra bryggor, eventuella brister eller problem skall rapporters till hamnkapten, åtgärder och arbete skall planers i samförstånd med hamnkapten.  Synpunkter och förlag på förbättringar är ett bra sätt att utveckla hamnen och vi skall ta tillvara på goda idéer samt framför dem till hamnkapten.  


Vi skall gemensamt säkerställa att alla trivs i hamnen och på våra bryggor.

För övrigt skall vi se till att hamnens reglemente och föreskrifter följs, tex:
  • Rätt förtöjning enligt anvisning
  • Våra el föreskrifter följs
  • Tillämpa föreningens miljö policy
  • Värna om säkerheten på vår brygga

Brygga 1

Lennart


Brygga 2

Jonnie


Brygga 3

Ulf


Brygga 4

OlleBrygga 5

Johan


Brygga 6

Annelie


Brygga 7,8 och 9

Ola


Brygga 10

Magnus


Vaktinstruktion

Hur du loggar in på ditt vaktpass

 1. Utanför entrédörren på vänster sida sitter en läsare som du lägger din TAGG emot när du kommer KL xx:xx och samma när du lämnar hamnen på morgonen KL xx:xx

Övergripande

 1. Båda vakterna skall vara på plats hela tiden mellan xx:xx och xx:xx. Om din vaktkompis inte dykt upp innan kl. är ca xx:xx ring och försök få tag på honom. Om vaktkompisen ändå inte har kommit till kl. xx:xx notera detta i vaktpärmen, och avbryt där efter passen, efter alla andra uppgifter är gjorda
 1. TA UPP GäSTHAMNSAVGIFT som din första uppgift.
 1. STäDA ALLA UTRYMMEN
 1. Hamnvaktens uppgift är förutom denna instruktion att vid behov hjälpa medlemmar och gästbåtar, hälsa dom gärna välkomna till Sandö. Saker som inte kan lösas meddelas i vaktrapporten så att det blir omhändertaget under dagtid.
 1. Nyckel till vakttornet, dusch samt WC hänger på bokhyllans gavel vid dörren till vakttornet.
 1. Nyckel till toarullar och tvålhållare finns i "städskåp".

Uppgifter att göra

 1. Informera dig
  Läs igenom HELA vaktinstruktionen direkt ni kommer och signera din närvaro i ”Vaktlista Kvittens” under flik 4. Kontrollera gårdagens vakt och hamnkaptens noteringar i föregående vaktrapport.
 1. Gästhamnsavgifter
  Duschen har kodlås, koden kommer att vara ”xxxx” under hela säsongen
  , ange detta på kvittot. Ta upp gästhamn avgiften mellan kl 20.00 och 21.00. Gästbåtar kan finnas såväl på piren som vid bryggplatser markerade med gröna skyltar och på flytbryggan. Gästhamnsavgiften är 150: - (endast kort eller swish) inkl. el& va. Nya kvitton finns i översta lådan i bokhyllan. Notera dagens datum och er signatur på båda flikarna på kvittot. Gästen får den långa fliken, hamnvakten lägger den korta fliken i översta lådan i bokhyllan ev & kvitto.
  De som har ”Frihavnsordningen”, båtar märkta med FH20 erlägger en avgift (miljö) 50kr står på kvittot. De kan ligga max tre nätter. Innan dom måste betala full hamnavgift.
 1. Påminnelse av nästa vakt
  Ring till nästkommande ”vaktpar” som en påminnelse. NYTT: kontakta även det vaktpar som är bokade 7 dagar framåt, som motsvarar din veckodag, för att minska risken att någon uteblir. Använd Vaktlista kvittens som finns i pärmen flik
 1. Övervakning av hela hamnen
  övervakning av hela hamnen skall ske löpande över hela vaktperioden. Fullständig rondering över hela hamnområdet skall ske minst varannan timma. Använd vakt-tornet, mellan ronderna. Kontrollera båtens förtöjningar. Se till att våra vattenslangar hänger snyggt o prydligt. Se över våra brandsläckare att plomberingen inte är bruten. Alla gula vagnar står i en rad utanför hamnkontoret el vid 10: ans brygga. Grillning förbjudet på samtliga bryggor.
 1. Städning av hamnen och klubblokaler mm.
  Allt skräp som ligger på marken inom vårt område skall tas om hand. Soptunnor och papperskorgar skall tömmas i containern. Sopa, dammsug och VåTTORKA golven på dam och herrtoaletterna, dusch och i klubbstugan Gör även rent tvättställen på toaletterna. Torka av fönsternischer, bokhyllor. Städa av diskbänk, kyl frys, mikro samt diska upp eventuell kvarlämnad disk. Rätta till i bokhyllor och bland tidningar mm. Byt söndriga lampor och kontrollera så att Toapapper och torkpapper finns i alla hållare. Kontrollera och städa styrhytten på brygga 10

  Städningen är ett OBLIGATORIUM OCH SKALL ALLTID genomföras enligt ovan även om ni inte tycker att det behövs. En ren och snygg hamn är vårt signum

  NYTT Sommaren 2019
  Hamnen skall även hålla rent på halvön utanför badplatsen, plocka upp skräp och se till att det är rent och prydligt. Kungsbacka kommun ersätter föreningen för detta uppdrag

Elföreskrifter

Vintersäsong på hamnplan:

 • Elanslutning i hamnens elcentraler på hamnplan gäller samma villkor som för bryggcentraler (se ovan sommarsäsong).
 • Elanslutningen får endast vara inkopplad när brukare är i eller arbetar med båten.

OBS ! När ni lämnar hamnen skall elanslutningen bortkopplas från elcentralen.

Sommarsäsong vid brygga:

 • Anslutningskabel skall vara av klass H07RN-F eller likvärdig med en area av minst 3*1,5 mm3 och vara oskadad.
 • Kabeln får ha en maximal längd av 25 meter.
 • Stickpropp skall vara för industriellt bruk och det får inte förekomma någon typ av skarv på kabeln mellan båt och bryggcentral.
 • Elanslutning får sitta i 24 timmar om båtplatsavgift erlagts och endast ett eluttag per båt.
 • Skador på hamnens elanläggning anmäls till Hamnkapten.

OBS! övergångssladdar eller övergångsadapter är INTE tillåtna på bryggan.

GDPR

General Data Protection Regulation

Sandö hamns Arbetsprocess

Klart FAS 1 Utse en GDPR ansvarig i föreningen som driva processen, Stephen Ormsby

Klart FAS 2 Informera er via webplatsen att vi har påbörjat processen.

Klart FAS 3 Kartläggning

Klart FAS 4 Ta fram en integritetspolicy

Klart FAS 5 Ta fram arbetsprocesser för hantering av personuppgifter.

Löpande FAS 6 Utbildning 

Löpande FAS 7 Ser över datasäkerhet.

Löpande Fas 8 Granskning och rapport till styrelsen gällande åtgärder.