Stadgar, GDPR m.m.

Klicka på länkarna för nedladdning av önskat dokument

Föreningen Sandö hamn har olika hamnreglemente för säsongsmedlemmar och fasta medlemmar. Till respektive reglemente hör även en bilaga. Respektive medlem är skyldig att läsa igenom och förstå det hamnreglemente inkl. bilaga som berör medlemmen.