Stadgar och reglemente

Föreningen Sandö hamn har olika hamnreglemente för säsongsmedlemmar och fasta medlemmar. Till respektive reglemente hör även en bilaga. Respektive medlem är skyldig att läsa igenom och förstå det hamnreglemente inkl. bilaga som berör medlemmen.

GDPR

Sandö hamns Arbetsprocess

Klart FAS 1 Utse en GDPR-ansvarig i föreningen som driva processen, Stephen Ormsby

Klart FAS 2 Informera er via webplatsen att vi har påbörjat processen.

Klart FAS 3 Kartläggning

Klart FAS 4 Ta fram en integritetspolicy

Klart FAS 5 Ta fram arbetsprocesser för hantering av personuppgifter.

Löpande FAS 6 Utbildning 

Löpande FAS 7 Ser över datasäkerhet.

Löpande Fas 8 Granskning och rapport till styrelsen gällande åtgärder.