Förtöjningsanvisningar

Förtöjning sommartid
 

Konferera alltid med dina båtgrannar så att ni är överens om förtöjningen. Ytterligare råd och anvisningar kan du alltid få av hamnkapten. Beträffande dimensionering av tågvirke och fjädrar kontrollera med din leverantör.

 

Förtöjning i brygga

  • Krav - Förtöjningslinans ände mot bryggan skall ha en splitsad kaus + låst schackel som fästes i ring under brygga.
  • Krav - Förtöjningslinorna i fören skall förses med ryckdämpare (avfjädring).
  • Rekommendation - Mindre båtar låses till brygga med rostfri kätting och hänglås.

Mellan för och akter

  • Krav: 2-3 fendrar på var sida.
  • Rekommendation: Linor mellan brygga akterstolpar underlättar in- och utsegling

Förtöjning i akter

  • Krav - Aktre förtöjningslinor fästs med dubbelt halvslag runt akterstolpe under knap och låses med halvslag kring egen part.
  • Rekommendation - Akterändar kryssas

Denna anvisning är en bilaga till reglemente till Sandö Hamn.

 

Förtöjning Vintertid

Förtöjningsanvisningar
 

I Sandö fins ett system som håller isfritt vid vissa bryggor. (detta system sköts enbart av personal) Du som båtägare är själv ansvarig att se till att din båt hålls fri från is. Det är även upp till vinterliggarna att ombesörja snöröjning på bryggan. Är man intresserad av att ligga i sjön under vintern, måste detta anmälas till hamnkapten senast 15 nov

 

Förtöjningsregler vintertid

  • Krav - Tamparna skall angöras i skilda förtöjningspunkter.
  • Krav - Båten skall vara förtöjd enligt skissen med treslagen/töjbar lina och med dämpning på samtliga tampar som angör bryggan

Kontakta hamnkapten om frågor finns.

Denna anvisning är en bilaga till reglemente till Sandö Hamn.