Elföreskrifter

Sommarsäsong vid brygga:

  • Anslutningskabel skall vara av klass H07RN-F eller likvärdig med en area av minst 3*1,5 mm3 och vara oskadad.
  • Kabeln får ha en maximal längd av 25 meter.
  • Stickpropp skall vara för industriellt bruk och det får inte förekomma någon typ av skarv på kabeln mellan båt och bryggcentral.
  • Elanslutning får sitta i max 24 timmar om båtplatsavgift erlagts och endast ett eluttag per båt.
  • Skador på hamnens elanläggning anmäls till Hamnkapten.

OBS! övergångssladdar eller övergångsadapter är INTE tillåtna på bryggan.

Vintersäsong på hamnplan:

  • Elanslutning i hamnens elcentraler på hamnplan gäller samma villkor som för bryggcentraler (se ovan sommarsäsong).
  • Elanslutningen får endast vara inkopplad när brukare är i eller arbetar med båten.

OBS ! När ni lämnar hamnen skall elanslutningen bortkopplas från elcentralen.