Bryggvärdar

 

Vi är bryggvärdar i Sandö Hamn. I rollen som bryggvärd är vi sammankallande för alla på bryggan och en länk mellan medlemmarna och hamnkapten.  Vi ska säkerställa att det är god ordning och god säkerhet vid våra bryggor, rapportera brister/synpunkter, tillvarata goda idéer och förslag på förbättringar för att vi tillsammans på ett bra sätt ska kunna utveckla hamnen.

 

Brygga 1

Lennart


Brygga 2

Jonnie


Brygga 3

Ulf


Brygga 4

Olle


 

Brygga 5

Johan


Brygga 6

Annelie


Brygga 7,8 och 9

Ola


Brygga 10

Magnus