Utbildningar 2017
12 januari, 2017
Skeppsmask förstör akterstolpar
4 februari, 2017
Utbildningar 2017
12 januari, 2017
Skeppsmask förstör akterstolpar
4 februari, 2017

I januari fick Sandö Hamn klartecken från Länsstyrelsen att muddra i den ostliga delen för en omfattande förbättring av ekhamnen. Därmed satte det handfasta arbetet igång. Mellan fyra och sju man är nu igång för att förbereda för muddringsfartyget.

Allt skall vara klart till sjösättning, senast mitten av maj. Då skall muddringen ha åstadkommit omkring 1,5 meters djup i hela den östra delen av hamnen. Då skall omkring 60 stolpar plockats upp med hjälp av energiska gubbar och hamnens pålkran. Då skall 2000 kubik muddermassor ha dumpats på en anvisad plats utanför Lerkil. Den gamla brygga 9 kommer inte att finnas mer. Större delen är redan borta.

En ny brygga 9 kommer att finnas längs piren där de nya båtplatserna kommer att byggas. Längs med piren byggs en ny bryggång, men inga nya pålar skall sättas för akterfästen. Istället skall de nya platserna få så kallade Y-bommar. Det gäller också de tre yttersta platserna på inre sidan av brygga 8. Anledningen till detta är att det annars inte finns plats för att komma in med pålkranen eller mudderverket.

– Vi får inte fler båtplatser i och med nybyggnaden, men de nya platserna blir bredare och dessutom med större djup, säger vår hamnkapten Dennis. Det blir möjligt att få in mindre segelbåtar.

Fram till Länsstyrelsens klartecken för muddring krävdes en hel del arbete. Hamnen har konsulterat Medins Havs- och Vattenkonsulter som även tidigare varit engagerade av hamnen för mätningar av tungmetaller i hamnens bottensediment. Resultaten var även denna gång positiva, och kommer troligtvis att så förbli i och med att den nya filteranläggningen tas i bruk vid spolplattan.

Länsstyrelsen har varit på inspektion i hamnen och några från Sandö har varit i Halmstad för att klargöra en del frågor från länsstyrelsen.

– Vi har i många år investerat mycket i hamnen för de större båtarna, säger Dennis. Nu är det småbåtsägarnas tur.

Detta är egentligen endast första etappen i en ombyggnad av småbåtshamnen. Nästa etapp kommer 2018, och då kommer det att innebära fler båtplatser i hamnen.

Under den pågående Båtmässan i Göteborg skall styrelsen inventera marknaden för Y-bommar, och direkt efter mässan skall 80 Y-bommar beställas. 40 för detta år och 40 för nästa. I en grov uppskattning kostar Y-bommarna 5000 kr/st plus moms, vilket skulle innebära omkring en halv miljon. Y-bommarna kommer inte att plockas upp under vintern. Istället skall en luftpump installeras på samma sätt som vid övriga bryggor.

Ledare för projektet med ombyggnaden i hamnen är Gunnar Svala. Kanske är det därför som flotten med pålkranen döpts till m/s Gunnar.

Bilden ovan visar Christer Svensson och Christer Nilsson som förbereder borttagning av de tre yttersta akterstolparna på brygga 8 för att mudderverket skall komma in i ekhamnen. Bilden är tagen i början av arbetet medan gamla brygga 9 ännu fanns kvar.

 Här lyfts en gammal stolpe upp ur vattnet.

 Här pågår det komplicerade arbetet med att köra pålkranen m/s Gunnar. Till vänster Ingemar Erlandsson och basen Gunnar Svala.

 Så här skall det se ut när första etappen är klar.

Gert Malmberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.