Uppdatera medlemsuppgifter här.

GDPR

General Data Protection Regulation

Sandö hamns Arbetsprocess

Klart FAS 1 Utse en GDPR ansvarig i föreningen som driva processen, Stephen Ormsby

Klart FAS 2 Informera er via webplatsen att vi har påbörjat processen.

Klart FAS 3 Kartläggning

Klart FAS 4 Ta fram en integritetspolicy

Under arbeteFAS 5 Ta fram arbetsprocesser för hantering av personuppgifter.

FAS 6 Utbildning 

FAS 7 Ser över datasäkerhet.

Fas 8 Granskning och rapport till styrelsen gällande åtgärder.

Bryggvärdar

Vi är bryggvärdar i Sandö Hamn, i rollen som bryggvärd skall vi vara sammankallande för alla på bryggan, vi är en länk mellan medlemmarna och hamnkapten, det ingår i vår uppgift att ha bra kontakt med personer på bryggan.  Vi skall säkerställa att det är god ordning vid våra bryggor, eventuella brister eller problem skall rapporters till hamnkapten, åtgärder och arbete skall planers i samförstånd med hamnkapten.  Synpunkter och förlag på förbättringar är ett bra sätt att utveckla hamnen och vi skall ta tillvara på goda idéer samt framför dem till hamnkapten.  


Vi skall gemensamt säkerställa att alla trivs i hamnen och på våra bryggor.

För övrigt skall vi se till att hamnens reglemente och föreskrifter följs, tex:
  • Rätt förtöjning enligt anvisning
  • Våra el föreskrifter följs
  • Tillämpa föreningens miljö policy
  • Värna om säkerheten på vår brygga

Brygga 1

Lennart


Brygga 2

Annelie


Brygga 3

Ulf


Brygga 4

OlleBrygga 5

Johan


Brygga 6

Jonnie


Brygga 7,8 och 9

Ola


Brygga 10

Magnus


Vaktinstruktion

Hur du loggar in på ditt vaktpass

Utanför entrédörren på vänster sida sitter en läsare som du lägger din TAGG emot när du kommer KL xx:00 och samma när du

Lämnar hamnen på morgonen KL xx:00

Övergripande

Båda vakterna skall vara på plats hela tiden mellan xx.00 och xx.00. Om din vaktkompis inte dykt upp innan kl. är ca 20.30 ring och försök få tag på honom. Om vaktkompisen ändå inte har kommit till kl. 23.00 notera detta i vaktpärmen.

- TA UPP GÄSTHAMNSAVGIFT som din första uppgift. - STÄDA ALLA UTRYMMEN

Hamnvaktens uppgift är förutom denna instruktion att vid behov hjälpa medlemmar och gäster till rätta. Saker som inte kan lösas meddelas i vaktrapporten så att det blir omhändertaget under dagtid.

Nyckel till Vakttornet hänger på bokhyllans gavel vid dörren.

Nyckel till Toarullar och tvålhållare finns i ”städskåp”.

 1. Informera digLäs igenom HELA vaktinstruktionen direkt ni kommer och signera din närvaro i ”Vaktlista Kvittens” under flik 2.  Kontrollera gårdagens vakt och hamnkaptens noteringar i föregående vaktrapport.
 2. Gästhamnavgifter Duschen har försetts med kodlås, koden kommer att vara  ”XXXX”  under hela säsongen, ange detta på kvittot. Ta upp gästhamnavgiften mellan kl 20.00 och 21.00. Gästbåtar kan finnas såväl på piren som vid bryggplatser markerade med gröna skyltar och på flytbryggan. Gästhamnsavgiften är 150:- inkl el& va. Nya kvitton finns i denna pärm flik 5. Notera dagens datum och er signatur på båda flikarna på kvittot. Gästen får den långa fliken, hamnvakten lägger den korta fliken i kuvertet med ev pengar & kvitto.
  • Gästhamnsloggen flik 4. Om ni inte lyckas nå båtägaren gör notering i vaktrapporten med båtnamn och bryggplats. Inkasserade pengar/kortkvitto läggs i ett kuvert som sedan läggs i brevlådan vid hamnkontorets dörr (på utsidan).
  • De som har ”Frihavnsordningen”, båtar märkta med FH17 erlägger en avgift ( miljö) 50kr står på kvittot. De kan ligga max tre nätter.
 3. Påminnelse av nästa vakt Ring till nästkommande ”vaktpar” som en påminnelse. NYTT: kontakta även det vaktpar som är bokade 7 dagar framåt, som motsvarar din veckodag, för att minska risken att någon uteblir. Använd Vaktlista Kvittens som finns i pärmen flik 2 .
 4. Övervakning av hela hamnen Övervakning av hela hamnen skall ske löpande över hela vaktperioden. Fullständig rondering över hela hamnområdet skall ske minst varannan timma. Använd med fördel vakt-tornet.  Kontrollera båtarnas förtöjningar, se över våra brandsläckare att plomberingen inte är bruten, parkeringstillstånd och att allt är i ordning.
 5. Städning av hamnen och klubblokaler mm.
  • Allt skräp som ligger på marken inom vårt område skall tas om hand. Soptunnor och papperskorgar skall tömmas i containern.
  • Sopa, dammsug och VÅTTORKA golven på dam och herrtoaletterna, dusch och i klubbstugan .
  • Gör även rent tvättställen på toaletterna.
  • Torka av fönsternischer, bokhyllor. Städa av diskbänk, kyl frys, mikro samt diska upp eventuell kvarlämnad disk.
  • Rätta till i bokhyllor och bland tidningar mm.
  • Byt söndriga lampor.
  • Kontrollera så att Toapapper och torkpapper finns i alla hållare.
  • Städningen är ett OBLIGATORIUM OCH SKALL ALLTID genomföras enligt ovan även om ni inte tycker att det behövs.

   En ren och snygg hamn är vårt signum

 6. Flaggning i Hamnen Signalmasten flaggas med vimplar som alltid skall hänga uppe.
  • Pågående vakt halar nationsflaggor kl 21.00
  • Avgående vakt hissar flaggor och vimplar enligt nedanstående kalender
  • Allmänna flaggdagar 16/4,  30/4, 1/5,  6/6,  24/6,  14/7,  8/8, 24/10,  6/11 10/12, 23/12, 25/12. Vid dessa tillfällen skall den vänstra flaggstången vid klubbhuset bära Svenska flaggan. Även samtliga helger skall den Svenska flaggan hissas. Övriga dagar skall Svenska vimpeln ersätta flaggan. På den högra stången skall Sandö Hamn vimpel alltid vara hissad.
 7. Båthantering Om man utför någon åtgärd på en båt för att minska risken för skador så skall man ringa båtägaren ifråga. Aktuell båtägare finner ni i vaktpärmens flik 7
 8. Allvarlig situation Om en allvarlig situation uppstår kan ni ringa följande nummer för att få hjälp:
  • Polisen 0300 566000
  • Sjöräddningen 035 171000
  • Allmänt nödnummer 112
 9. Låsning När ni lämnar hamnen på morgonen så kontrollera att alla dörrar är låsta utom dörrar till Toaletterna. Glöm inte låsa dörren upp till Vakt-tornet
 10. Säkerhet EL anslutning på hamnplan Det är inte tillåtet att låta elsladd sitta kvar i elskåpet när man lämnat hamnen. Vakten kontrollerar och noterar i vaktpärmen.

Elföreskrifter

Vintersäsong på hamnplan:

 • Elanslutning i hamnens elcentraler på hamnplan gäller samma villkor som för bryggcentraler (se ovan sommarsäsong).
 • Elanslutningen får endast vara inkopplad när brukare är i eller arbetar med båten.

OBS ! När ni lämnar hamnen skall elanslutningen bortkopplas från elcentralen.

Sommarsäsong vid brygga:

 • Anslutningskabel skall vara av klass H07RN-F eller likvärdig med en area av minst 3*1,5 mm3 och vara oskadad.
 • Kabeln får ha en maximal längd av 25 meter.
 • Stickpropp skall vara för industriellt bruk och det får inte förekomma någon typ av skarv på kabeln mellan båt och bryggcentral.
 • Elanslutning får sitta i 24 timmar om båtplatsavgift erlagts och endast ett eluttag per båt.
 • Skador på hamnens elanläggning anmäls till Hamnkapten.

OBS! övergångssladdar eller övergångsadapter är INTE tillåtna på bryggan.