Sandöregattan

Bansträckning

Banan anpassas efter rådande väder för att ta 2-3 timmar.

Start

Tävlingen har gemensam start. En extra boj skapar en start linje utanför hamnen. 5 minuter före den gemensamma starten blåses en signal.

Målgång

Mållinje ligger mellan nya piren och Klöven.

Hamnfest

Efter seglingen har vi prisutdelning och gemensam grillning i hamnen på kvällen.

Resultat Sandöregattan 2018

Skeppare Båt SRS
Robert Brosberg IF 0,832
Oscar Bergstrand Beason 36 0,999
Peter Kullenberg Arcona 37 1,297
Magnus Bolin Dufour 325 0,94
Kim Bengtsson NC Kryssare 0,869

Resultat Sandöregattan 2016

Skeppare Båt SRS
Ebba Bogestrand Compis 36 1,160
Harald Christensen Dufour 34 1,238
Hans Larson C55 1,199
Peter Kullenberg Arcona 37 1,297
Peter Isaksson Bavaria 32 1,203

Resultat jubileumsregattan 2015

Skeppare Båt SRS korrigerad tid
Linn Bogestrand Compis 36 1,160 3:48:21
Håkan Skogström Dufour 34 1,238 3:50:59
Peter Kullenberg Arcona 37 1,297 3:58:04
Peter Bogren Compis 36 1,199 3:58:42
Anders Olsson Swan 371 1,203 4:03:48
Mats Nilsson IF 1,012 4:11:39
Gert Malmberg HR 34 1,187 4:14:43

Resultat Sandöregattan 2014

Skeppare Båt SRS korrigerad tid
Linn Bogestrand Compis 36 1,160 2:17:22
Peter Kullenberg Dehler 34 1,142 2:26:16
Andreas Ormsby Linjett 37 1,227 2:26:50
Oscar Bergstrand Beason 36 1,162 2:29:13
Anders Olsson Swan 371 1,169 2:30:13
Anders Berg Maxi 108 1,141 2:36:19
Dennis Backlund Linjett 33 1,154 2:38:06
Per Lilja OE32 1,045 2:53:28

Onsdagssegling

Bansträckning

På onsdagssegling anpassar vi banan och banlängd efter rådande vindförhållande, tanken är att segling skall pågå i ca 60 minuter

Start

Vi använder omvänt lys (syl) och efter utbyggnaden av piren så går starten med en babord rundning av boj A

Målgång

Målgång sker mellan rundeln på den förlängda piren och ön Klöven.

Skepparmöte

Skepparmöte hålls kl.18:00 i klubbstugan, första båten startar kl.18:30.
Vi seglar enligt SYL systemet. På skepparmötet får varje båt en individuell starttid och en tydlig banbeskrivning. Starttiden räknas ut enligt beräkningsmodellen framtagen av GKSS.
Den individuella starttiden innebär att man startar själv och att man slutar samtidigt om man har seglat upp till sitt LYS tal. Det ger en spännande avslutning på seglingen då resultat är samma som ordningen i vilken båtarna passerar mållinjen.

Anmälan

Saknar man båt, men vill prova på kan man anmäla sig som besättning till någon annans båt. Saknar man besättning kan man meddela andra och på så sätt få fullt manskap ombord.
Anmäl dig till seglingar här

Seglingsföreskrifter

Regler

Tävlingarna genomförs i överensstämmelse med inbjudan, program och dessa seglingsföreskrifter.

Villkor för deltagande

För deltagande krävs att båten anmälts, erforderliga uppgifter lämnats samt att avgiften är betald.

Kappseglingsområde och bana

Seglingsområdet är utanför Sandöhamn enligt aktuell banbeskrivning.
Bansträckan beslutas av kappseglingsansvarig och visas på skepparmötet inför varje tävling.
Kryss/länsbana seglas med babordsrundning. Detta kan ändras av kappseglingsansvarig vid skeppar mötet.
Rundningsmärke utgörs av orange boj.

Start

Startlinjen består av en enslinje som bildas av en förlängningen av boj A och en startboj.
Båtar får ej vara i startområdet eller på banan 10 minuter före första båten startas. Alla starttider meddelas vid skepparmötet.
Sandöregattans startprocedur framgår av detaljprogrammet.

Mållinje

Mållinjen består av en enslinje som bildas av en förlängningen av den gamla piren och Klöven.
Sandöregattans mållinje framgår av detaljprogrammet.

Säkerhet

Inga följebåtar används normalt vid kölbåtsseglingarna, utan samtliga seglare deltar på egen risk. Det förväntas emellertid att gott sjömanskap råder som visar sig i form av spontan undsättning då så krävs.

Respiträkning

Onsdagssegling seglas med omvänt LYS enligt Årets LYS-tabell med tillägg och ändringar.
Starttider beräknas enligt Svenska Segelförbundets kalkyl.
För att underlätta LYS-beräkningar för båtar utan Svensk LYS-tal eller särskilt mättbrev skall den Norska LYS-tabellen användas i första hand, och därefter skall kappseglings ansvarig bestämma.

Poängberäkning

Hög-poängs systemet används.
De fyra bästa del seglingarna räknas i resultatlistan för respektive Vår-/Höstserien.
Om man ej går i mål, blir diskvalificerad e dyl. under en del segling, renderar denna nollpoäng.

Placering 1 2 3 4 5 6 Övriga
Poäng 10 9 8 7 6 5 4

Friskrivning från ansvar

Deltagande båt skall vara ansvarsförsäkrad.
Tävlande deltar i kappseglingarna på egen risk.
Sandö Hamn ansvarar inte för materiella skador eller personskador som någon råkar ut för före, under eller efter tävlingarna.

väjningsregler